Free songs

Svet KS

Predsednik sveta KS Šentlenart: Andrej Šmajgl

Tajnica: Simona Mlakar

Člani sveta KS Šentlenart za obdobje 2018 – 2022: