Free songs

Svet KS

Predsednik sveta KS Šentlenart: Stanko Radanovič

Tajnica: Simona Mlakar

Člani sveta KS Šentlenart za obdobje 2014-2018:

Barbara Škaler-podpredsednica,

Andrej Šmajgl-podpredsednik,

Janez Redenšek-član,

Branko Hervol-član;

Robert Berstovšek-član,