Free songs

KS Šentlenart

45°55′11.73″N 15°35′11.60″E

Predsednik sveta KS Šentlenart: Stanko Radanovič

Tajnica: Simona Mlakar

Člani sveta KS Šentlenart za obdobje 2014-2018:

Barbara Škaler – podpredsednica,

Andrej Šmajgl – podpredsednik,

Janez Redenšek – član,

Branko Hervol – član;

Robert Berstovšek – član,